Tha Ulstèr-Scotch Leid Societie, mintit at giein a heft tae tha Ulstèr-Scotch leid, oor ain hamelt tongue

Search


Navigation

Tha Ulster-Scotch Leid Societie

Roadside signs around Ulster
Roadside signs around Ulster
Roadside signs around Ulster
Roadside signs around Ulster
Roadside signs around Ulster
Roadside signs around Ulster
Roadside signs around Ulster

Tha Ulstèr-Scotch Leid Societie wus stellit in 19 an 92 furtae fen an gie a heeze tae tha Ulstèr-Scotch leid. It's leukkin fowk tae yaise tha Ulstèr-Scotch leid quhaniver the'r taakin or scrievin in aa gates o leevin. Tha Societie's ettlin at soartin tha stannin o tha leid eftèr monie a lang day o bak-gaein an ïll-wïll, an it's aye threapin fur it tae hae fïttin kennin frae govermenn, baith in buik-lear an oweraa. Forbye, it recks at tha leid is stieve claught wi its neiborin fowkgates an trows at tha Ulstèr-Scotch leid an fowkgates lippens til ither. Bae tha guidin rede o tha Societie, it maunnae hae onie pairtie swee, an tha Societie is registratit fur a charitie.

Tha Ulstèr-Scotch Leid Societie wabsteid shap